LHSZ - Szentes

AFIS 123.810

N46342 E0201659

Forgalmi kör GL.15RH;33LH

Az egyesület szervezete

Az egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés. A Közgyűlésben az egyesület minden tagja szavazati joggal bír. A Közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze.

Az egyesület ügyvezető szerve az Elnökség. Az egyesület alapszabálya és a Közgyűlés határozatai által megszabott keretszabályok betartásával az Elnökség irányítja az egyesület tevékenységét. Az Elnökséget a Közgyűlés választja az egyesület tagjaiból.

Az Elnökséget jelenleg az alábbi öt fő alkotja:

  1. Elnök:             Szőke Tibor
  2. Titkár:             Nógrádi József
  3. Elnökségi tag: Vigh Mátyás
  4. Elnökségi tag: Turányi Imre
  5. Elnökségi tag: Dr. Kotymán Zsolt

Az egyesület keretében a következő szakosztályok működnek:

  1. Vitorlázórepülő szakosztály
  2. Motoros vitorlázórepülő szakosztály
  3. Sárkányrepülő szakosztály
  4. Modellező szakosztály